JAMINAN wang kembali sekiranya anda TIDAK BERPUAS HATI dengan produk kami atas APA APA SEBAB sekalipun. Kami memahami bahawa anda perlu untuk melihat sendiri produk produk yang disenaraikan, apakah isi kandungannya menepati kehendak anda, oleh itu, kami dengan penuh pasti memberi keistimewaan ini.

Thursday, November 11, 2010

Atlas Haji dan Umrah

HARGA :RM 180.00
hubungi : 013-2071215
emel: abusyuhada [at] gmail.com


Penulis : Sami bin Abdullah al-Maghlouth

Menggapai Haji Mabrur dengan Pengetahuan Fiqih dan Sejarah

Pada umumnya, orang berhaji memiliki semangat ibadah yang sangat tinggi. Namun, tak jarang dari mereka yang mengabaikan aspek sejarah dan pemahaman fiqih ibadah yang sedang dijalankannya. Padahal, kedua aspek tersebut sangat menentukan kualitas ibadahnya. Buku ini akan memberikan informasi yang detail tentang kedua hal itu. Di antara kandungannya adalah sebagai berikut.

* Bagaimana ibadah haji pada masa sebelum Nabi Ibrahim?
* Bagaimana proses pembangunan kembali Baitullah?
* Bagaimana perkembangan haji pada permulaan Islam sampai akhir masa kekhalifahan?
* Bagaimana rute haji yang terkenal pada masa lampau?
* Kendaraan apa saja yang dipakai oleh para jemaah haji, yang jauh dari Mekah dan Madinah?
* Berapa kali Ka’bah dibangun, serta apa sebenarnya isi Ka’bah dulu dan sekarang?
* Apa sebenarnya Hijir Ismail dan Maqam Ibrahim?
* Bagaimana bentuk Hajar Aswad sebenarnya?
* Bagaimana perkembangan fisik Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hingga seperti wujudnya yang sekarang?
* Bagaimana dengan masjid-masjid bersejarah lainnya di sekitar Mekah dan Madinah?
* Di mana saja tempat-tempat yang paling utama di Mekah dan Madinah?

Selain aspek sejarah tersebut, buku ini juga menyajikan ketentuan hukum syariat ibadah haji sebagai berikut.

* Bagaimana kedudukan haji dalam Islam?
* Apa saja istilah-istilah penting dalam haji?
* Sebesar apa keutamaan haji dan umrah?
* Apa saja syarat serta wajib haji dan umrah?
* Apa yang dimaksud dengan haji Ifrad, Tamattu’, dan Qiran?
* Apa yang dimaksud dengan badal haji?
* Apa saja yang disunahkan atau yang dilarang ketika berihram?
* Bagaimana tata cara haji dan umrah secara detail?
* Apa yang dimaksud dengan fidyah dan cara membayarnya?
* Apa saja yang sunah dilakukan ketika berziarah ke Masjid Nabawi?

Dan, informasi penting lainnya terkait ibadah haji dan umrah.

Align Center

1 comment:

bolehngeblog said...

Semoga rombongan haji dari indonesia menjadi haji yang mabrur dan jangan lupa untuk mengamalkan kehajiannya tersebut ketika sudah tiba di tanah air ya...insya allah saya pun punya niat untuk ibadah haji...